Disclaimer


De op deze website getoonde informatie is door Quality Guard op zorgvuldige wijze opgesteld. Quality Guard geeft echter geen garantie ten aanzien van de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie. Deze kan door Quality Guard van tijd tot tijd worden aangepast, hoewel zij op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het actualiseren ervan of het verbeteren van eventuele fouten. Hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. De beslissing om zo’n link of verwijzing al dan niet op te nemen is niet gebaseerd op een beoordeling ervan door Quality Guard, noch op enige goedkeuring ten aanzien van de kwaliteit, waarde of enig ander kenmerk van de betreffende partij.

Quality Guard aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade voortvloeiend uit het gebruik van deze website en/of enige externe website waarnaar wordt doorverwezen en/of fouten als gevolg van onjuistheid, incompleetheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website. In geen geval zal Quality Guard aansprakelijk zijn voor enige schade die direct of indirect het gevolg is van, of verband houdt met, het gebruik van de informatie op deze website. Quality Guard is niet aansprakelijk voor virussen op de website.

Quality Guard behoudt zich alle rechten (waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten) voor die verband houden met de informatie die op deze website verstrekt wordt (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Quality Guard is het verboden de informatie op deze website te gebruiken, produceren of beschikbaar te stellen aan derden. Deze disclaimer en website zijn opgesteld volgens het Nederlands recht, dat erop van toepassing is.


Hospice Lansingerland breidt uit met twee gastenkamers
Bergschenhoek Vorige maand ging aannemer Batenburg van start met een interne verbouwing in Hospice Lansingerland. Naast de vijf reeds bestaande gastenkamers zullen er twee bij komen. Het hospice in Bergschenhoek kent een hoge bezetting en er werd zelfs al een ruimte vrijgemaakt voor het geval zich een noodsituatie voor zou doen. Reden voor het bestuur om zich te bezinnen op de toekomst van het Hospice dat in april vijf jaar bestaat. Quality Guard B.V. zal de nieuwe gastenkamers voorzien van een Brandmeldinstallatie, elektra en de benodigde domotica
foto Hospice Lansingerland breidt uit met twee gastenkamers
lees meer »