foto Is uw gebouw Brandveilig

foto Is uw gebouw Brandveilig

Is uw gebouw Brandveilig


Eigenaren en beheerders van gebouwen zijn verantwoordelijk voor de Brandveiligheid in deze gebouwen. Het is daarom ook aan te raden om uw gebouw/object periodiek te toetsen om te zien of alles nog voldoet aan de huidige regelgeving. Het uitvoeren van een brandveiligheidinspectie is  werk inspecteurs met kennis van zaken. De inspecteurs van Quality Guard B.V. zijn allemaal in het bezit van het vereiste Diploma Brandpreventie Deskundige 1 en hebben dus aantoonbaar verstand van zaken. Jaarlijks worden onze inspecteurs bijgeschoold met betrekking tot de laatste wijzigingen in het bouwbesluit.

Tijdens een inspectie worden bijvoorbeeld de volgende punten getoetst:
Toetsing gebouw aan wettelijke eisen
Werking brandveiligheidsvoorzieningen
Branddeuren
Nooduitgangen
Ontruimingsinstallaties
Brandblusser
Etc.

Aan de hand van de resultaten wordt er eventueel een plan van aanpak opgesteld met daarin aanbevelingen om eventuele tekortkomingen te verhelpen. Zo kunt u de brandveiligheid in uw gebouw optimaliseren en voldoet u weer aan de brandveiligheidseisen, krijgt u een preventie medewerker van de Brandweer of gemeente op bezoek kunt u deze met een gerust gevoel te woord staan.

Hospice Lansingerland breidt uit met twee gastenkamers
Bergschenhoek Vorige maand ging aannemer Batenburg van start met een interne verbouwing in Hospice Lansingerland. Naast de vijf reeds bestaande gastenkamers zullen er twee bij komen. Het hospice in Bergschenhoek kent een hoge bezetting en er werd zelfs al een ruimte vrijgemaakt voor het geval zich een noodsituatie voor zou doen. Reden voor het bestuur om zich te bezinnen op de toekomst van het Hospice dat in april vijf jaar bestaat. Quality Guard B.V. zal de nieuwe gastenkamers voorzien van een Brandmeldinstallatie, elektra en de benodigde domotica
foto Hospice Lansingerland breidt uit met twee gastenkamers
lees meer »