foto PvE-opsteller brandmeldinstallaties

PvE-opsteller brandmeldinstallaties


Een Programma van Eisen (PVE) wordt gemaakt voor alle situaties waar een brandmeldinstallatie (BMI) vereist is. Of een BMI vereist is wordt beschreven in afdeling 6.5 van het bouwbesluit 2012. In artikel 6.19 / 6.20 en bijlage 1wordt voor alle beschreven gebruiksfuncties bepaald of er een BMI moet worden toegepast en indien dit het geval is op welke wijze deze moet worden samengesteld. 

Wij beschikken over de kennis om de uitgangspunten voor het ontwerp van uw brandmeld en / of ontruimingsinstallatie in een PVE vast te leggen. Ook begeleiden wij de toetsing door de eisende partijen zoals overheid/ Brandweer en of verzekeraars. Vanzelfsprekend streven wij naar de voor u meest  kosten effectieve oplossing.

Naar een snelle afgifte van uw gebruiksvergunning

Wij ontwerpen, maken en / of beoordelen uw PVE en  begeleiden waar nodig de uitvoering ervan.  Alle administratieve verplichtingen die hierbij komen kijken en waar nodig de certificering van de installatie, worden door ons efficiënt afgehandeld. Zo kan uw gebruiksvergunning zo snel mogelijk kan afgegeven worden.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie .


Hospice Lansingerland breidt uit met twee gastenkamers
Bergschenhoek Vorige maand ging aannemer Batenburg van start met een interne verbouwing in Hospice Lansingerland. Naast de vijf reeds bestaande gastenkamers zullen er twee bij komen. Het hospice in Bergschenhoek kent een hoge bezetting en er werd zelfs al een ruimte vrijgemaakt voor het geval zich een noodsituatie voor zou doen. Reden voor het bestuur om zich te bezinnen op de toekomst van het Hospice dat in april vijf jaar bestaat. Quality Guard B.V. zal de nieuwe gastenkamers voorzien van een Brandmeldinstallatie, elektra en de benodigde domotica
foto Hospice Lansingerland breidt uit met twee gastenkamers
lees meer »