Preventief onderhoud waarom?????


 • Conditie bewaren
 • Vrijwaren van defecten
 • Behoeden voor onveilige situaties
 • Beschermen van levensduur
 • Verlengen van de levensduur

Per 1 november 2008 is het Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken (Gebruiksbesluit) van kracht. In deze nieuwe wet staan de brandveiligheidseisen waaraan alle gebouwen in Nederland dienen te voldoen. Hierdoor verdwijnen lokale gemeentelijke eisen en zijn er veel minder gebruiksvergunningen nodig. U bent als gebruiker/ eigenaar van het gebouw primair verantwoordelijk dat aan de eisen van het Gebruiksbesluit wordt voldaan. Zelfs zonder dat de gemeente of brandweer u daar eerst op heeft gewezen.

Gebruiker verantwoordelijk
Met het gebruiksbesluit komt de nadruk nog meer te liggen op de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De overheid controleert voortaan frequenter of deze verantwoordelijkheid goed wordt ingevuld (omgekeerde bewijslast). Dit vraagt om een groter veiligheidsbewustzijn van de ondernemer. Wanneer de ondernemer niet aan de eisen voldoet, is hij in overtreding en strafbaar. 

Belangrijke aandachtspunten uit het nieuwe Gebruiksbesluit zijn:

Logboek

In ieder bouwwerk dient een logboek aanwezig te zijn waarin volledig en chronologisch alle uitgevoerde onderhouds- en controleactiviteiten en storings- en alarmmeldingen van brandveiligheidsmiddelen worden geregistreerd. Dit logboek dient desgevraagd ter inzage te worden gegeven aan toezichthoudende instanties. Indien het onderhoud vakkundig uitgevoerd is door een erkend bedrijf kunt u in één oogopslag aantonen dat u voldoet aan de eisen van het gebruiksbesluit.

Iinstallaties waar de overheid preventief onderhoud eist:

 1. Brandmeldinstallaties
 2. Noodverlichting installaties
 3. Vluchtwegverlichting
 4. Elektrische installatie
 5. Elektrisch gereedschap

Installaties waar de verzekering preventief onderhoud eist:

 1. Brandmeld installaties
 2. Inbraakbeveiligings installaties
 3. Elektrotechnische installaties

Quality Guard is een bedrijf wat dit preventief onderhoud verricht conform de geldende normen en certificeringen.


Hospice Lansingerland breidt uit met twee gastenkamers
Bergschenhoek Vorige maand ging aannemer Batenburg van start met een interne verbouwing in Hospice Lansingerland. Naast de vijf reeds bestaande gastenkamers zullen er twee bij komen. Het hospice in Bergschenhoek kent een hoge bezetting en er werd zelfs al een ruimte vrijgemaakt voor het geval zich een noodsituatie voor zou doen. Reden voor het bestuur om zich te bezinnen op de toekomst van het Hospice dat in april vijf jaar bestaat. Quality Guard B.V. zal de nieuwe gastenkamers voorzien van een Brandmeldinstallatie, elektra en de benodigde domotica
foto Hospice Lansingerland breidt uit met twee gastenkamers
lees meer »